Iedereen in beweging met

FITMAKERS

Beweging voor iedereen

Onze Fitmakers willen vraag en aanbod met elkaar verbinden. Iedereen moet een mogelijkheid hebben om te bewegen binnen bestaand of vernieuwd aanbod. Zoek jij naar beweging en hebt daar hulp bij nodig? Het netwerk van onze Fitmakers kan daar zeker bij helpen. Laat je vraag achter via het contactformulier! 

Onderwijs

Samenwerken aan een gezonde en inspirerende leeromgeving voor kinderen door het ontzorgen van het onderwijs op alle sport- en beweegvraagstukken. Hieronder een aantal voorbeelden van wat wij voor het onderwijs kunnen betekenen. Interesse? Neem contact op om met elkaar te bekijken wat wij voor kunnen betekenen? 

Bewegingsonderwijs (PO/VO/MBO)

Zoekt u een expert in het verzorgen van het bewegingsonderwijs. Fitmakers heeft ze in huis en zij kunnen voor uw leerlingen een uitdagende gymles verzorgen. Binnen het basisonderwijs ligt naast de focus op de motorische ontwikkeling de focus op het kennismaken met het lokale sport- en beweegaanbod. 

Bewegend leren

Het oefenen van leerstof in combinatie met bewegen. Kinderen leren door te doen. Het bewegen tijdens het leren toont aan dat het een positieve invloed heeft op de hersenactiviteit. Kinderen kunnen zich hierdoor beter concentreren en de taakgerichtheid neemt toe. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen. Onze Fitmakers vertalen de lesstof naar uitdagende beweegvormen. Neen contact op voor de mogelijkheden!

P.A. binnen het onderwijs

Binnen zowel het basisonderwijs als het voortgezetonderwijs kunnen we leerlingen opleiden tot assistent van de professional. In maximaal 3 theorie en 3 praktijk lessen kunnen de leerlingen ondersteunen bij activiteiten. Leerlingen kunnen zichzelf ontwikkelen, maken kennis met het werken in de sport en kunnen iets terugdoen voor de school, buurt/wijk. 

Sport in pauze / Voor- en naschoolse activiteiten

Extra beweegmomenten in- en rondom de school creëren? Naast het verzorgen van de gymles kan een pauze moment uitstekend moment om gericht met bewegen aan de slag te gaan. Een Fitmaker bekijkt met u de kansen en mogelijkheden om een pauze naast een ontspannend moment ook als leermoment in te zetten. Het organiseren van een uitdagend beweegprogramma na schooltijd is een aanwinst voor de school en geeft een extra aanmoediging om meer buiten te spelen. Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Kaboutersport

Een brede motorische basis als start van een leven lang bewegen. Tijdens kaboutersport laat de Fitmaker kinderen kennis maken met verschillende vormen van sport en bewegen. Klimmen, klauteren, bal- en tikspelletjes en een eerste laagdrempelige kennismaking met verschillende sporten. Vraag nu na wat onze Fitmaker kan betekenen voor de kinderen van groep 1 en 2 op uw school. 

Toppie Zwijndrecht

De toppiesportcoaches zijn de schakel tussen onderwijs en lokale sport-aanbieders. Ze zetten in op een kwalitatief sterk sen uitdagend sport- en beweeg-aanbod in en om de school, stimuleren de doorstroming naar de lokale sportaanbieders. De sportcoaches dragen de JOGG-aanpak uit bij kinderen, ouders, scholen, sportaanbieders en andere maatschappelijke organisaties. Naast de brede rol in en om de school, willen de sportcoaches de lokale verenigingen laten participeren de programma’s en hiermee versterken ze de vereniging en maatschappelijke betrokkenheid. 

Mattie Zwijndrecht

De fitmaker heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingskansen van jongeren door enerzijds de samenwerking tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur te versterken en anderzijds door het faciliteren en organiseren (gezamenlijk) van een sportief, gezond en cultureel activiteitenaanbod voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Binnen het activiteiten aanbod zal de fitmaker specifiek aan de slag gaan met het stimuleren van de doorstroming naar het lokale sportaanbod. 

Toppie Dordrecht

Het programma Toppie Dordrecht heeft als uitgangspunt dat alle kinderen in Dordrecht kansrijk en gezond kunnen opgroeien. Het programma geeft kinderen de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk vinden en laat ze nadenken over gezonde keuzes en positief gedrag. Daarnaast zet het programma ouders (en andere opvoeders) in actie en vormen de activiteiten natuurlijke ontmoetings-momenten. Toppie Dordrecht is onder regie van Fitmakers een actieve samenwerking tussen Servicecentrum Onderwijs en Cultuur, Duurzaamheids-centrum Weizigt, Dordt Sport en speelotheek Pip & Zo.

Zorg

In beweging zijn draagt bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is voor iedereen van belang. Fitmakers geloven in de waarde van sport en bewegen voor iedereen. Onze fitmakers faciliteren en/of organiseren een passend laagdrempelig beweegaanbod. We maken de verbinding tussen zorginstellingen en sportaanbieders. Met als doel een aanbod te creëren waaraan iedereen kan meedoen, welke veilig is en aansluit bij de wensen en behoeften. Benieuwd naar onze impact van sport en bewegen voor uw organisatie? Samen met ons werken aan een gezonde leefstijl? Neem contact met ons op.

Sport & Dementie

Voor het Spectrum uit Dordrecht voeren wij laagdrempelige beweegactiviteiten uit voor mensen met dementie. Naast dat bewegen een positief effect genereert, is het sociale contact tussen de deelnemers van enorm belang. 

In beweging met de sportcoach

Op individueel niveau sport en bewegen inzetten om iemand in beweging te brengen. Dat werkt!  En creëert een basis om na een veilige opstart door te stromen naar bestaande beweeggroepen. Onze Fitmaker is een expert in het activeren van volwassenen & senioren en flexibel inzetbaar. Iedereen die we op deze manier in beweging krijgen is pure winst!

Blijf in beweging met de sportcoach

Op diverse locaties zetten wij Fitmakers in voor het organiseren van laagdrempelige beweeggroepen voor senioren. Iedereen kan daar op eigen niveau in beweging blijven. Wilt u weten waar deze activiteiten zijn of wilt u samen met ons een nieuwe activiteit opstarten? Neem gerust contact op. 

Vivera Sport

De Fitmakers richten zich op de doelgroep volwassenen met als doel om meer volwassenen te laten sporten en bewegen, het bewegen bereikbaar en toegankelijk te maken voor alle volwassenen. De Fitmakers verbinden, faciliteren en organiseren om samen met andere maatschappelijk partners het beweegaanbod voor volwassenen in Zwijndrecht te versterken.

JOGG

De JOGG aanpak zet in op een gezondere leefomgeving. Het stimuleert een gezonde leefstijl voor iedereen tussen de 0-19 jaar. Binnen onze meerjarige JOGG aanpak integreren we deze gezondheid thema’s binnen onze reguliere programma’s voor de jeugd in Zwijndrecht. Investeren in het stimuleren voor een gezonde leefstijl loont. 

Goldensports

Om vitaal en sociaal oud te worden, zijn sociale contacten en je gezond voelen erg belangrijk. Eenzaamheid onder senioren neemt toe  en wij zijn ervan overtuigd dat ontmoeten, sport en bewegen hét instrument is dat positieve verandering stimuleert. In samenwerking met Dordt Sport en Sporting Delta hebben wij de interventie Goldensports ingezet binnen Dordrecht.

Welzijn

Door in beweging te zijn maak je stappen. Zo krijgt sport en bewegen betekenis voor – onder meer – ontmoeting, activering, sociale cohesie en preventie van gezondheids- en andere problemen. Wij denken graag met u mee om de verbinding te maken tussen sport en het sociale domein door samen te werken aan toonaangevende programma’s. Samen verkennen welke impact we kunnen maken? Neem gerust contact op.

Vivera Sport

De Fitmakers richten zich op de doelgroep volwassenen met als doel om meer volwassenen te laten sporten en bewegen, het bewegen bereikbaar en toegankelijk te maken voor alle volwassenen. De Fitmakers verbinden, faciliteren en organiseren om samen met andere maatschappelijk partners het beweegaanbod voor volwassenen in Zwijndrecht te versterken.

Beweegaanbod voor vrouwen

In samenwerking met Zwijndrecht Werkt, gymnastiekvereniging O&O en Stand Strong Sport faciliteren en organiseren wij een laagdrempelige beweegactiviteit met als doel ze in beweging te brengen en ze waar mogelijk te laten doorstromen naar regulier sport- en beweegaanbod. Om de ontwikkelingen te monitoren wordt gebruik gemaakt van de monitoringstool van Life Goals.

Toppie Dordrecht

Het programma Toppie Dordrecht heeft als uitgangspunt dat alle kinderen in Dordrecht kansrijk en gezond kunnen opgroeien. Het programma geeft kinderen de mogelijkheid te ontdekken wat ze leuk vinden en laat ze nadenken over gezonde keuzes en positief gedrag. Daarnaast zet het programma ouders (en andere opvoeders) in actie en vormen de activiteiten natuurlijke ontmoetings-momenten. Toppie Dordrecht is onder regie van Fitmakers een actieve samenwerking tussen Servicecentrum Onderwijs en Cultuur, Duurzaamheids-centrum Weizigt, Dordt Sport en speelotheek Pip & Zo.

Sportaanbieders

Iedereen moet kunnen sporten of bewegen. Sportaanbieders zijn daarbij van wezenlijk belang. Onze Fitmakers verbinden vraag en aanbod en kunnen samen met u organiseren hoe passend aanbod gecreëerd kan worden wanneer dit er nog niet is. Binnen alle aanbieders van sport en bewegen nemen de verenigingen een belangrijke plek in. De maatschappelijke meerwaarde van de sportvereniging is groot en Fitmakers kunnen ondersteunen in het versterken van sportvereniging door voorbereid te zijn op de toekomst, vitaal en maatschappelijk betrokken te blijven. Neem contact op voor onze ondersteuningsmogelijkheden? 

Sport- en beweegakkoord Zwijndrecht

Sport verenigt zich in Zwijndrecht met een platform Sport en Bewegen. Verenigingen vinden elkaar en zoeken verbinding. In Zwijndrecht trekken verenigingen, maatschappelijke organisaties, zorg en welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente samen op voor een basis voor een gezonde leefomgeving, mentale weerbaarheid, sociale activiteiten en talentontwikkeling. Fitmakers is een van de initiatiefnemers om te komen tot dit lokale sport- en beweegakkoord.